Algade 20

Fra odswiki
Skift til: navigering, søgning
Algade 20, matr. nr. 79a, Nykøbing Sjælland.
Slagteriudsalget ca. 1957.
Det var slagteriets udsalg, og butikken var i begyndelsen indrettet i slagteribygningen, men det var ikke særlig bekvemt for kunderne, så butikken blev derfor flyttet til Svanestræde 3.
Senere blev den flyttet til Algade 20.
Butikken var meget moderne og gjorde et tiltalende indtryk.
Fotograf: Ukendt.

1929, natten til den 27. marts blev en af Nykøbing Sjællands smukkeste og mest ejendommelige bygninger, ejendommen med de takkede gavle, og den klosteragtige stil, bygget 1854, på hjørnet af Grønnehavestræde og Algade, ødelagt af en voldsom brand.

Skaden på ejendommen og varelageret anslås til over 100.000,00 kr.

Den ejedes af købmand Niels Malthesen, men var lejet ud til købmand J. P. Jensen.

Forhuset er opført i 1830erne.

Huset er opført til slagteriudsalg for Odsherreds Svineslagteri, der havde slagtehus i Nykøbing på hjørnet mellem Egebjergvej og Havnevej fra 1914-19xx.

Det er et stort grundmuret hus i fem meget brede vinduesfag, og to etager højt.

I det teglhængte heltag er en række store tagvinduer mod gaden. I tagryggen en tværstillet skorstenspibe.

Facaden er strukturpudset, opdelt med dialtationsfuger.

Mellem etagerne er et bredt ligeledes malet pudset bånd.

Efter denne registrering er huset blevet betydeligt ombygget, hvorved den helt gennembrudte underetage er forsynet med fagopdelte fladbuede vinduer.

På husets bagside er en fladtagsbygning på hvis tag er tagterrasse.

På husets bagside er sidebygninger i øst og vest.

I øst oprindelig til bageri.

I vest til slagtehus for butikken i forhuset.


Se også: Slagteriudsalget.


Bemærkninger:

Om det var slagteriet der opførte ejendommen er måske ikke helt rigtigt, 
for Holbæk Amts Venstreblad skriver 1. november 1978 under "Nykøbing før og nu" følgende:

Efter bygningen var brændt 1928, og var genopbygget 1929, var der isenkramforretning indtil Odsherreds Svineslagteri overtog ejendommen.

1847 den 1. marts rejste bestyrer Mørch til en stilling i København. Han har købt en villa i Virum.

1948 ansattes Poul E. Petersen som leder af Slagteriudsalget, men måtte stoppe 1954 på grund af uregelmæssigheder i regnskabet.

1954 den 27. januar har Odsherreds Svineslagteri købt fiskehandler Viggo Hansens store ejendom på hjørnet af Algade og Grønnehavestræde. Købesummen er 184.000,00 kr., og ejendommen indeholder 3 butikker og tre lejligheder, men hvornår slagteriet rykker ind er ikke bestemt endnu.

Indtil 2. februar 1959 var bestyreren den 35-årige Holger Sørensen, der flyttede til Odense.

1959 den 3. marts er den 44¨årige forretningsbestyrer Eigil Nydam, Tommerup på Fyn, ansat som bestyrer af forretningen. Han har ledet sin fars store slagterforretning i en årrække.

1959 den 18. november åbnede arkitekt Peter Brogård tegnestue på 2. sal.

1960 den 17. maj genåbnede Slagteriudsalget efter en gennemgribende ombygning og modernisering. Alle kunder fik udleveret en pølsebon, så de senere kunne få en smagsprøve fra pølseboden, ligesom der de næste to dage trækkes lod om en flyverejse til Stockholm (eller ferierejse til et andet sted for de samme penge), samt 100 flæskestege.

1959 den 9. juli ansattes Vig Petersen som bestyrer af forretningen. Han er søn af Caroline Petersen, Algade 11, og har lært til slagter hos slagtermester Hemming Jørgensen, Rørvig.

1969 den 20. oktober købte slagtermester Vig Petersen ejendommen af slagteriet. Købesum 760.000,00 kr. Foruden Slagteriudsalget, som Vig Petersen driver, er der 2 andre butikker, et bageri og 3 lejligheder i ejendommen.

2012 rummer ejendommen bl.a. "Nordea Bank".

2012 rummer ejendommen bl.a. "Guldbageren".


Kilde: Forsøg på en bygningsregistrant for Nykøbing Sjælland af Jørgen Gantshorn sidst i 1980erne. - Holbæk Amts Venstreblad 27. januar og 12. maj 1954 og 28. februar og 4. marts og 9. juli 1959 og 14. maj 1960 og 18. oktober 1969. - Holbæk Amts Venstreblad..."Det stod i" 27. marts 1979. - Odsherred Tidende 22. februar 1947.--SOC 8. jul 2012, 20:02 (CEST)