Algade 2

Fra odswiki
Skift til: navigering, søgning

Algade 2, matr. nr. 86c, Nykøbing Sjælland.

Algade 2, februar 2014. - Foto: SOC.

Huset er antagelig opført 1920 til bolig og kontorer.

To etager højt grundmuret bygning af røde teglsten over lav sokkel af kløver granit.

Mod såvel gården som gaden er en bred frontkvist.

Taget er halvvalmet, hængt med røde cementtagsten, skorstenspiber mangler.

På hver side af 2. etages vinduer er et lille ruddemønster, og under frontkvisten mod gaden er et gennemløbende ruddemotiv.

De oprindelige butiksvinduer i 1. etage er nu udmuret med brystninger af gasbeton, der er grønmalet.

Mod haven har været en altan i midterste fag i 2. etage, og på den frie vestgavl er et hvidmalet blændingsfelt, der tidligere har været tænkt til reklameskiltning.


Bemærkninger:

1885 etablerede tømrermester Niels Frandsen sit tømrerværksted her i gården.

På et tidspunkt etablerede vulkaniseringsfirmaet "Vulcano" sig i tømrerværkstedet.

Her havde tandlæge Halfdan Nielsen praksis. Han rejste til Lyngby, men solgte her sin praksis til tandlæge Dahl, Slagelse, og rejste til Grønland, hvor han fik ansættelse som tandlæge i Julianehåb under Grønlandsstyrelsen.

Den blev overtaget af Ib Thorlasius, der sammen med sin senere partner, Ib Christoffersen, flyttede praksissen til Savværksvej 1964.

1965 den 22. marts flytter sagførerfirmaet, Åge Jensen og Knud Peter Damm, ind i nye kontorer her.


Kilde: Forsøg på en bygningsregistrant for Nykøbing Sjælland af Jørgen Gantshorn. - Holbæk Amts Venstreblad 9. maj 1955.--SOC 5. jul 2012, 20:16 (CEST)