Algade 18

Fra odswiki
Skift til: navigering, søgning

Algade 18, matr. nr. 80a, Nykøbing Sjælland.

Forhuset er bygget mellem 1827 og 1858 som erstatning for et ældre af egebindingsværk. Opførelsestiden ligger sikkert omkring, eller kort efter, 1850.

Sidehuset synes da at have været opført af bindingsværk indrettet til pakhus, stald, lo, lade o.s.v.

16 fag langt grundmuret forhus med to sidehuse af to og en etages højde langs grønnehavestræde. Begge disse på meget høje kældersokler.

Husets fagdeling er mod gaden ganske opøst af butiksindretning, der er kommet til efter talrige ombygninger. I en del af facaden er endnu bevaret udhængsskabe antagelig fra 1920erne. De har svungne zinkklædte tage og udfra oplukkelige døre.

Den vestre butik har et nyere opbygget indgangsparti med skråtstillede døre, oprindelig til to butikker.

Husets heltag er dækket med eternitplader. I tagfladen mod gaden er fem nyere pultkviste dækket med tagpap. I tagfladen er blot en nyere skorstenspibe op ad gavlen til Algade 16.

Imod gården er tre kviste med murede flunker, og en er zinkklædt. Desuden er over gårdsiden et nyt, bredt papklædt udskud i den vestre ende, og et lille zinkklædt vindfang.

Under forhuset er kælder med adgang til sidehuset. Kælderen er dels sat af marksten, dels muret, og det kan næppe udelukkes, at dele af kælderen kan stamme fra et ældre hus på grunden.

Sidehuset er opført af gule teglsten. Bygningen var oprindelig opført som bryggeri og lager, men er senere ombygget til lejligheder.


Bemærkninger:

1918 den 21. september åbnede her Gunnar Rasmussens Boghandel, som Gunnar Rasmussen havde i over 40 år.

1964 overtog Preben Jeppesen boghandelen, men beholdt firmanavnet.

1966 den 6. juni ændrede han firmanavnet til Preben Jeppesens Boghandel.

1970 den 17. september er boghandler Gunnar Rasmussens ejendom solgt til tømrermester Hans Christensen, Rørvigvej, for ejendomsskyldværdien 525,000,00 kr. Ejendommen omfatter hele komplekset på hjørnet af Algade og Grønnehavestræde, og omfatter 2 butikker foruden boghandel og 10 lejligheder.

1970 den 1. september er boghandelen købt af lederen af Teknisk Boghandel i Ålborg, Niels Julsrud. Han er søn af boghandler M. K. Jørgensen, Snekkersten, der i årene 1925-1928 var ansat hos boghandler Gunnar Rasmussen.

Her flyttede Trille Børnetøj ind fra Algade 3.

+

Forretningen på hjørnet af Algade og Grønnehavestræde:

1957 flyttede tobakshandler Aase og Scheel-Krüger ind i forretningen på hjørnet.

1981 den 30. marts blev forretningen overtaget Niels Frederiksen, Digterparken. Han er søn af købmand Johannes Frederiksen, Højby, og har i 13 år været ansat på Daoplast (NKT) i Asnæs, heraf 10 år som arbejdsleder.

2012 husede ejendommen bl.a. "OK Kiosken".


Se også: Grønnehavestrædes Kælderforretning.


Kilde: Forsøg på en bygningsregistrant for Nykøbing Sjælland af Jørgen Gantshorn sidst i 1980erne. - Holbæk Amts Venstreblad 7. juni 1966 og 17. august og 2. september 1970 og 10. februar 1982.--SOC 8. jul 2012, 11:16 (CEST)

Annonce i Holbæk Amts Venstreblad 1940