Algade 14

Fra odswiki
Skift til: navigering, søgning

Algade 14, matr. nr. 82b, Nykøbing Sjælland.

Forhuset synes opført mellem 1847 og 1858 i grundmur som erstatning for et ældre bindingsværksbygget ligeledes to etager højt hus, der udgjorde boligen for købmandsgården, der bestod af nuværende gadenummer Algade 12 og Algade 14.

Udlængerne er vanskelige at datere præcist, men de har været orienteret primært mod gården i Algade 12 hvor de udadvendte aktiviteter foregik.

Det er et fem fag langt, to etager højt, grundmuret forhus med eternitklædt heltag hvori er en nyere skorstenspibe.

Facaden er delt af cordongesims trukket i puds og hovedgesims med sparrenkobled, og led af slebne profilsten. Facadens nederste del er beklædt med fliser omkring butiksvinduerne, der tildels respekterer husets fagdeling. Øvre del af facaden er pudset og malet orange omkring de pudsede vinduesindfatninger, der som gesimserne er grønmalede.

Langs ejendommens vestre skel er to sidebygninger, der ikke er sammenbyggede med forhuset. Adgangen til det nordligste af disse sker fra gården til Algade 12. Dette nordre sidehus er opført i grundmur af uens fagdeling, og forsynet med eternitklædt heltag. Facaden på dette hus har stået i blank mur, men er nu gulmalet. Bygningen er indrettet fra nord med vaskehus, og derefter med oprindeligt staldrum, hvortil der er en tofløjet port. Husets vinduer er forskellige typer støbejernsrammer.

Den søndre sidebygning springer ca. 1 meter mod vest i forhold til den nordre. Den er opført i grundmur med teglhængt heltag hvori er to store tagvinduer. Der ses spor efter en række døre og vinduer i den vestre facade, men alle er nu tilmurede. Facaden er som den øvrige del af gården mod nr. 12 hvidmalet.


Bemærkninger:

Her havde urmager Carl Chr. Andersen flyttet sin urmagerforretning hen fra Algade 38, men flyttede igen til Algade 25.

Her havde fotograf Frode Tanstrup forretning til han flyttede til Slagteriudsalgets gamle forretning, Algade 18, da Slagteriudsalget flyttede til Algade 20.

H. Schmidts Materialhandel lå her fra (1. april 1947?) til 14. juli 1972. Han var gift med en datter af træskomager Laurits Jensen, der havde sin virksomhed i kælderen Algade 22.

1972 den 14. juli blev den overtaget af Roskilde Materialhandel, som førte forretningen videre med bestyrer under navnet "Materialisten".

2012 husede ejendommen damelingeriforretningen "Strømpen".


Strømpen 2013. - Foto: SOC.


Kildehenvisning: Forsøg på en bygningsregistrant for Nykøbing Sjælland af Jørgen Gantshorn sidst i 1980erne. - Holbæk Amts Venstreblad 14. juli 1972. - Odsherred Tidende 16. maj 1947.--SOC 7. jul 2012, 11:19 (CEST)