Algade 13

Fra odswiki
Skift til: navigering, søgning
Algade 13, matr. nr. 5a, Nykøbing Sjælland.
Foto af Algades smalle del. - Algade 13 er huset helt til højre, som man desværre kun ser det halve af. - Fotograf: Ukendt.

Grunden udstykkes omkring år 1800 fra nuværende matr. nr. 4, og bebygges med herværende bygning ca. 1840.

Muligvis opføres gadehuset allerede 1835 af hattemager Mathias Wiggers, da grunden samme år opvurderes til det tredobbelte.
Algade 13 g.JPG

Bygningen opføres med en to fags port i østre ende, rimeligvis værksted umiddelbart op til porten, og beboelse i vestre ende.

År 1900 indretter F. Albert. T. Just cigarforretning i portfagene, og tilbygger formentlig udskuddet over gårdsiden, og det lille udhus i gården.

Senere udvidelser af butiksarealet har medført nuværende facadeopbygning.
Algade 13g2.JPG

Otte fag langt, en etage højt gadehus, opført i grundmur, og med opskalket heltag.

Over gårdsidens fem østre fag er et grundmuret udskud, der er udbygget langs østskel over flere etaper.

Indrettet med butik og beboelse med værelser under tag.

Gårdsidens frie vestre fag står med uændret fagdeling, mens gadesidens fagdeling er væsentligt omsat.Tilbagetrukket i gården et grundmuret udhus på støbt sokkel, og med lavt rejst halvtag beklædt med pap. Fremstår i store træk som uændret facadeopbygning.
Gadehuset er opført i flensborgsten med pudsede murflader over fremkraget, pudset sokkel sat i marksten.
Mod tag er gadesiden afsluttet med en profileret gesims, der ligeledes er pudset. Muråbninger med vandret afdækning, og døre med støbte trinsten.

Gadesiden står gulmalet over grå sokkel, og med hvid gesims.
Vinduer og døre er af varierende type, men karaktergivende for huset er gårdsidens torammede, trerudede vinduer.
Taget er beklædt med røde bølgeeternitplader. I begge tagflader store ovenlysvinduer, og i gadesiden en trerammet pultkvist med zinkflunke.

Algade 13 med forretningen "Silkestien" 2012. - Foto: SOC.


Bemærkninger:

Sidst i 1960erne havde cykel- og legetøjshandler Chr. Rasmussen sin forretning her.

2012 husede ejendommen "Café Havanna", og fik blå facade.

2012 lukkede "Cafe Havanna", og blev overtaget af specialforretningen "Silkestien".
Kildehenvisning: Forsøg på en bygningsregistrant for Nykøbing Sjælland af Jørgen Gantshorn sidst i 1980erne.--SOC 14. jul 2012, 11:51 (CEST)