Alf Trolle

Fra odswiki
Skift til: navigering, søgning

Alf Trolle, kaptajn og Grønlandsforsker, Roskilde.

Han var en af Rørvigs kendteste sommerhusbeboere.

Han er født 1879 i København.

1895 blev han optaget på kadetskolen.

4 år senere blev han sekondløjtnant i søofficerskorpset, hvorpå han umiddelbart efter deltog i krydseren Valkyriens togt til Østasien under prins Valdemars kommando.

1903 blev han udnævnt til premierløjtnant.

1906-1908 var han næstkommanderende og hydrograf på Mylius Erichsens danmarksekspedition til Nordøstgrønland og fører af ekspeditionens skib "Danmark".

Efter Mylius Erichsens død overtog han ledelsen af ekspeditionen og førte den tilbage til Danmark.

1913-1914 var han udkommanderet med krydseren Valkyrien på togt til Middelhavet, hvorefter han i slutningen af 1914 forfremmedes til kaptajn.

1916 forlod han marinens tjeneste.

1932 var han hydrograf på gefionekspeditionen til Østgrønland og Danmarkshavn.

1934 i juni-juli foretog han sig som skipper og hydrograf havundersøgelser ved Grønlands østkyst med den ham selv tilhørende motorkutter "Thor", som han året efter stillede til rådighed til fortsatte havundersøgelser ved Grønland.

Han er korresponderende medlem af det geografiske selskab i Wien og af det geologiske selskab i Rom samt æresmedlem af det geografiske i Antwerben og har modtaget Royal Scottich geographical Societys medalje.

Han har udgivet forskellige rapporter om de ekspeditioner han har deltaget i.

Han har støttet udgivelsen af Einar Mikkelsens bog om Østgrønland og af søløjtnantselskabets 150 års mindeskrift.

Sammen med sin hustru stiftede han et legat til minde om Danmarksekspeditionen.

Han ejede store arealer i Rørvig, som er udstykket til sommerhusgrunde.

I ægteskabet er to døtre, som bor i henholdsvis Svejs og Norge.

Hans hustru døde 1941.

Alf Trolle døde 14. december 1949.


Kilde: Holbæk Amts Venstreblad 3. oktober 1949.--SOC 11. sept 2018, 12:59 (CET)