Aksel M. Lauridsen

Fra odswiki
Skift til: navigering, søgning

Aksel M. Lauridsen, handelsgartner, Aksel Lauridsens Handelsgartneri, Lindeallé 23a, Nykøbing Sjælland.

Aksel M. Lauridsen er født 18. september 1897 i Søndre Nissum i Jylland, som søn af Laurids Lauridsen.

Da der var 9 børn kom han hurtigt ud at tjene da han i 5-6 års alderen kom til Husby for at passe gæs. Det gav 2 kr. i fæstepenge, og 30 kr. for en hel sommer. Efter 3 år blev han jorddreng, og fik opsynet med kreaturerne.

Ved slutningen af 1. verdenskrig blev han forkarl.

Derefter kom han på Vallekilde Folkehøjskole.

Derefter blev han uddannet hos Brdr. Petersen, Bellinge Mark, og var efter Uddannelsen ansat hos P. Petersen i Lumbyholm ved Stige ved Odense.

Derefter ansat hos Marius Larsen og A. Wohlleben sammesteds.

Han blev gift 28. oktober 1926.

Aksel M Lauridsen drev 1922-32 Hyttens Gartneri i Vallekilde, sammen med Poul Hansen.

1933 flyttede han med sin hustru til Nykøbing Sjælland, og etablerede Aksel Lauridsens Handelsgartneri, som han overtog efter Kristian Petersen.

Sammen med gartneriet driver Aksel M Lauridsen en butik på Algade, som oprindelig hørte til, men som han først overtog 1940, efter hans bror havde haft den i nogle år.

Han var i bestyrelsen for Holbækkredsens Gartnerforening.

I ægteskabet er 5 børn. Den ældste søn, Jørgen, driver gartneri i Sverige, Karen er gift med en tandlæge i Bramminge, Tage hjælper hjemme i gartneriet, Bente læser i København, Hanne er gift og bor i Nr. Nissum, og er desuden børnehavelærerinde i Lemvig.


Se også: Kristian Petersen.

Se også: Aksel Lauridsens Handelsgartneri.

Se også: Lindely.


Aksel Lauridsens gartneri i Lindeallé 23a.


Kilde: Holbæk Amts Venstreblad 23. oktober 1951 og 11. september 1957 og 12. september 1967. - Odsherred Tidende 17. september 1947.--SOC 22. nov 2013, 13:35 (CET)