Aage Windeløv

Fra odswiki
Skift til: navigering, søgning
Ses-windeløv.jpg
Aage Windeløv, Vinkelvej 9, Nykøbing Sjælland

Stationsforstander i Nykøbing Sjælland.

Født 23. december 1885 i Kolding, som søn af hotelejer Hans Windeløv og hustru Johanne, født Staal.

Han kom til Nykøbing Sjælland med forældrene som 3-årig, da hans far overtog Windeløvs Hotel - det senere Hotel Phønix - efter sin bror.

Han begyndte at gå i pogeskole, hvor Landmandsbanken kom til at ligge, og det var hos frk. Steinke, en moster til K. K. Steincke, og kom senere i den private realskole, der i hans skoletid havde til huse forskellige steder.

Det første år var i Grønnehavestræde, hvor Thy Larsen kom til at bo privat. Derfra flyttede skolen til Købmand Hansens ejendom, og endelig til Algade, hvor der blev kommunekontor, men den blev opført til Nykøbing Realskole.

1901 fik han præliminæreksamen, sammen med Poul Vinding, der blev brandchef i København, postmesterens datter Gerda Schrader, og skovkassererens datter Agnes West - og der var kun de fire i klassen.

Gift 1913 med Ingeborg Madsen, der er født på Hvidløkkegård i Eskildstrup 4. april 1890, som datter af gårdejer og senere folketingsmand og kreditforeningsdirektør Peter Madsen. Først boede de nogle år i Højby.

Ansat som elev i Odsherreds Jernbane (OHJ) i 1902, assistent 1906, stationsforstander på Højby station 1916-31.

Siden 1931 stationsforstander ved Odsherreds JernbaneNykøbing Sjælland station til 1. januar 1956 da han blev afløst af Aage Larsen.

Formand for Nykøbing Sj. Turistforening til han døde 1964.

Formand for Det Danske Lejerpladsudvalg under Turistrådet til 4. december 1951.

1933-34 formand for Nykøbing Sj. Roklub.

1948 den 1. november - på et bestyrelsesmøde - i de østdanske samvirke blevet valgt til formand efter afdøde direktør, godsinspektør L. Engelstoft. Samtidig indtrådte han i Turistforeningen for Danmarks forretningsudvalg og tillige i lejerpladsudvalget og andre af turistforeningens udvalg.

Medlem af det Konservative Folkepartis hovedbestyrelse og formand for partiets organisation i Holbæk Amt.

Medlem af lokalkomitéen Danmarks Naturfredningsforening, Odsherred.

Hans bror, Einar Windeløw, omkom ved Titanics forlis.

Sønnen er depotejer i Jyderup, og datteren bor i Tønder.

1955 i december fyldte Aage Windeløv 70 år, og som følge heraf indgav han sin afskedsansøgning.

1956 den 14. juni, mens han var formand for Samvirkende østdanske Turistforeninger, blev han udnævnt til ridder af 1. grad af Dannebrogsordenen.

Aage Windeløw døde 1964.


Kilde: Holbæk Amt - et historisk-topografisk værk med personalhistoriske oplysninger, Amtshistorisk Forlag, 1933. - Ugeavisen 31. december 1955. - Holbæk Amts Venstreblad 14. juni 1956 og 5. december 1961 og 17. januar 1979. - Odsherred Tidende 1. og 17. november 1948.--SOC 14. sep 2014, 15:42 (CEST)