A. J. P. Schepelern

Fra odswiki
Skift til: navigering, søgning

A. J. P. Schepelern toldforvalter ved Nykøbing Sjælland Toldvæsen.

På grund af hans virksomme interesse for havnen og byens forskønnelse, blev han af byrådet udnævnt til "Æresborger".

Hans billede, tegnet af billedhuggerinden Nielsine Petersen, skulle findes på Odsherreds Museum.


Kildehenvisning: Sjællandske byer og deres mænd udg. af National-Forlaget 1918--SOC 30. okt 2011, 02:36 (CEST)


Fr. Holstein har i et lille skrift med navn

NYKØBING-ANEKDOTER,Typer fra min hjemstavn i den 2den halvdel af forrige århundrede

oplyst følgende om Schepelern:

Justitsråd toldforvalter Schepelern - broder til den fra 3-års krigen bekendte general - var en lille sirlig mand med et ret distingveret ydre. Han havde i sine unge dage været landkadet, blev dog ikke officer, men var i adskillige år tegnelærer ved landkadetakademiet og gjorde altid det mest mulige ud af sat således erhvervede bekendtskab: militær kodex.

Nu havde han i mange år med stor samvittighedsfuldhed tillige med 2 assistenter varetaget det, efter konsumtionens ophævelse, vist. nok lidet anstrengende toldembede i Nykøbing, som levnede ham tid til også at passe sine kunstneriske interesser.

Justitsråden malede nemlig, og han var, så længe, han levede, byens og egnens anerkendte smagsdommer, både hvor det gjaldt at finde den bedste vægplads til et maleri og hvor byens autoriteter var i tvivl om den bedste ordning af et vejanlæg, en udsigthøj eller sligt.

Han havde stor fortjeneste af byens forskønnelse:

'Af et stort og fælt morads lavede han Holtets plads' blev der sunget ved hans sølvbryllup i 1877.

0g det lille hyggelige 'Schepelerns anlæg' ved indgangen til Grønnehave vil også i kommende tider bevare justitsrådens navn.

--ses 2. feb 2012, 16:52 (CET)